Kristallen restaureras

Under 2016 inleddes ett flerårigt arbete med att restaurera Kristallen, växthuset och den yttre miljön. Projektet har inneburit många utmaningar och överraskningar. De omfattande insatserna har kunnat genomföras tack vare kulturvårdsanslag från Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen i Jönköpings län. Huvudman för restaureringen är Föreningen Kristallen i Bruzaholm.

Restaureringen har syftat till att säkerställa byggnaden tekniskt vad avser bärande konstruktioner, yttertak och installationer. Den ändrade verksamheten har medfört anpassningar och tillägg, men målet är att respektera den ursprungliga gestaltningen av byggnadens helhet och av detaljerna.

Close Menu