"Ett hus till lyst och glädje"

Kristallens historia

Växthuset och glaspaviljongen öppnades 1962 och förblev till 1980-talet en mötesplats för Bruzaholmsborna. Här kunde man köpa blommor och grönsaker från handelsträdgårdens odlingar.

I butiken såldes även konsthantverk och exklusiva glasföremål från de småländska glasbruken.

Bakom projektet stod Erik Bengtsson, ägare till det lokala industriföretaget AB Maskinduksverken.

Disponent Bengtsson hade ett brinnande intresse för arkitektur, konst och trädgård. Fabriken utformades som en mönsteranläggning enligt moderna idéer om industriplanering och personalvård. Kristallen inreddes med designmöbler och konst av hög kvalitet.

Framför växthuset anlades en terrasserad fruktträdgård med sittbänkar, avsedda för de anställdas rekreation.

För att projektera Kristallen anlitades Sven Wranérs arkitektkontor i Gävle. Till sin hjälp hade Wranér arkitekturstuderande Peter Kautzky från Wien. Den unge praktikanten medverkade till projektets slutliga utformning.

Studier av äldre orangeribyggnader inspirerade till växthusets asymmetriska sektion och den slutna väggen mot norr. För paviljongen eftersträvades lätthet i gestaltningen med glasade väggar och överljus genom en lanternin. Den utskjutande konstruktionen gör att byggnaden synes sväva över källarmuren,vilken mot öster är klädd med slaggsten från ortens gamla järnbruk.

Ur Lillebil Bengtssons fotoalbum från 1960-talet.
Close Menu