Om oss

Föreningen Kristallen i Bruzaholm bildades 2014 och driver arbetet med att finna en ny användning för byggnaderna och säkra deras framtid. Under 2021 blev föreningen ägare av anläggningen.

Syfte med föreningen är:

• Att arbeta för att säkerställa bevarande och utveckling av den arkitekturhistoriskt och kulturhistoriskt värdefulla Kristallen med växthus och omgivande trädgårdsanläggning.

• Att få till stånd en för byggnaden och samhället lämplig verksamhet, som kan säkra Kristallens fortbestånd och motivera byggnadsvårdsinsatser och andra ekonomiska satsningar.

• Att förlägga kulturverksamhet till Kristallen och på så sätt öka delaktighet och tillgänglighet i den östra delen av kommunen.

Projektet har bedrivits med stöd av Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen i Jönköpings län. År 2020 kommer anläggningen att övergå i föreningens ägo. Vi välkomnar fler medlemmar!

Medlemskap

Om du vill bli medlem sätt in 150 kronor på bankgiro
262–7974.

Medlemsavgiften kan också betalas via Swish 123 125 8367.

Barn och ungdom upp till 18 år: 50 kronor. 

Kontakt:
Ordförande Birgitta Holm
076-793 00 02 , birgittaholmrufus@gmail.com.

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

Close Menu